Search
Close this search box.

Menjadi Wali Allah SWT

ins-menjadi-wali-allah

Kita mungkin pernah mendengar istilah wali Allah SWT. Tentang wali Allah SWT, Allah SWT berfirman (yang artinya): Ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan mereka tidak merasa khawatir. Mereka beriman dan bertakwa (kepada Allah) (TQS Yunus [10]: 62). Dalam ayat Allah SWT menyatakan bahwa para wali-Nya adalah siapa saja […]

Merenungkan Kembali Kemukjizatan Al-Quran

ins-merenung-mukjizat-alquran

Allah SWT berfirman (yang artinya): Tidakkah kalian memperhatikan al-Quran? Andai al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya (TQS an-Nisa’ [4]: 82). Allah SWT juga berfirman (yang artinya): Jika kalian tetap dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah saja yang serupa dengan […]

Tiga Macam Muru’ah

ins-3-macam-muruah

Muru’ah wajib senantiasa dijaga oleh setiap Muslim. Tanpa memiliki sikap muru’ah, seorang Muslim sesungguhnya telah kehilangan sebagian harga diri dan kehormatannya. Sikap muru’ah, menurut Iman al-Mawardi, tidak lain adalah menjaga kepribadian atau akhlak yang paling utama sehingga tidak kelihatan pada diri seseorang sesuatu yang buruk atau hina. Menurut Abdullah al-Anshari al-Harawi, seorang tokoh mazhab Hambali, […]

Mengenal Wali Setan

ins-wali-setan-ilustrasi

Di dalam al-Quran, selain disebut wali Allah SWT, dinyatakan juga siapa yang disebut dengan wali setan. Ada sebagian orang yang menyangka, bahwa wali Allah SWT itu adalah orang yang memiliki keistimewaan di luar kebiasaan (khawariq al-‘adah), seperti kemampuan mukasyafah (menyingkap perkara-perkara gaib). Tentu, keistimewaan di luar kebiasaan atau kemampuan mukasyafah bukanlah ukuran kewalian seseorang. Sebabnya, […]

Pentingnya Muraqabah

ins-muroqobatullah

Muraqabah (selalu merasa ada dalam pengawasan Allah SWT) adalah salah satu maqam dari sikap ihsan, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Malaikat Jibril as. dalam hadits Rasulullah saw., saat beliau ditanya: Apa itu ihsan? Saat itu Malaikat Jibril as. sendiri yang menjawab, “Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Allah maka sesungguhnya Dia melihat engkau.” (HR Muslim). […]

Takwa Di Mana Saja

ins-taqwa-di-mana-saja

Kita mungkin sering menyaksikan fenomena berikut: Ada Muslim yang rajin shalat, tetapi sering juga bermaksiat. Rajin ke masjid, tetapi kurang berbakti kepada orangtua. Rajin baca al-Quran, tetapi enggan menolong orang kesusahan. Shaum Ramadhan, tetapi suka pacaran. Bergelar haji, tetapi banyak terlibat dalam muamalah ribawi. Melakukan umrah berkali-kali, tetapi tak baik hubungannya dengan famili. Rajin membayar […]

Menjaga Muru’ah

ins-menjaga-muruah

Saat ini banyak orang yang sudah tak peduli lagi dengan rasa malu, kehormatan dan harga dirinya. Mereka tak lagi memiliki sikap muru’ah. Tak peduli halal-haram, dosa-pahala, atau surga-neraka. Mereka lupa bahwa hidup di dunia ini sementara. Semua yang dilakukan bakal diberi balasan. Demikianlah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jibril as. kepada Rasulullah saw. saat ia berkata, […]

Sunnah-sunnah Hari Jum’at

ins-sunnah-jumat

Sunnah-sunnah ibadah yang Nabi tuntunkan untuk dikerjakan di hari jum’at sangatlah banyak. Baik sunnah-sunnah secara umum, maupun terkait khusus bagi laki-laki yang hendak melaksanakan shalat jum’at. 1. Membaca Surat Al-Kahfiy (HR.Ad-Darimi, An-Nasai, Al-Hakim). 2. Membca as-sajdah dan al-insan saat shalat shubuh (HR.Bukhari & Muslim). 3. Memperbanyak Dzikir, shalwat dan baca Al-Quran (HR.Abu Dawud). 4. Mandi […]

Hikmah al-Quran Turun Secara Bertahap

ins-quran-turun-bertahap

Sebagaimana diketahui, al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah saw. sejak beliau dilantik menjadi rasul dan selesai saat Baginda hampir wafat, yaitu tiga belas tahun di Makkah dan sepuluh tahun di Madinah. Di antara hikmah al-Quran diturunkan secara bertahap adalah supaya al-Quran mudah […]

Ikhlas Mengemban Al-Quran

ins-mengemban-alquran

Pada dasarnya semua amal yang dikerjakan oleh seorang Muslim wajib didasarkan pada keikhlasan semata-mata karena Allah SWT, termasuk mengemban al-Quran. Tentang ini Rasulullah saw. telah bersabda kepada abu Hurairah ra., “Sungguh Allah ‘Azza wa Jalla pada Hari Kiamat turun kepada para hamba untuk mengadili di antara mereka dalam keadaan setiap umat berlutut. Orang pertama yang […]

Logo Cinta Quran Center

CintaQuran Center merupakan Pesantren Tahfizh Al-Quran yang terintegrasi dengan Program pendidikan kaderisasi untuk melahirkan Da’i yang siap menggemakan kecintaan Umat terhadap Al-Quran.

© Copyright CintaQuran®Center All Rights Reserved.