Search
Close this search box.

Menjadi Wali Allah SWT

ins-menjadi-wali-allah

Kita mungkin pernah mendengar istilah wali Allah SWT. Tentang wali Allah SWT, Allah SWT berfirman (yang artinya): Ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan mereka tidak merasa khawatir. Mereka beriman dan bertakwa (kepada Allah) (TQS Yunus [10]: 62).

Dalam ayat Allah SWT menyatakan bahwa para wali-Nya adalah siapa saja yang beriman dan bertakwa (Ibn Taimiyah, Bayna Awliya’ Allah wa Awliya’ as-Sayathin, t.t.: 20).

Tentang betapa mulianya kedudukan para wali Allah, ada sebuah hadis qudsi yang terkenal sebagai berikut: Sungguh Allah SWT telah berfirman, “Siapa saja yang memusuhi wali-Ku, dia berarti telah memaklumkan agar Aku memerangi dirinya. Tidaklah seseorang ber-taqarrub kepada Diri-Ku yang lebih Aku sukai seperti saat dia menunaikan apa saja yang telah Aku wajibkan kepada dirinya. Seorang hamba senantiasa ber-taqarrub kepada Diri-Ku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku mencintai dirinya. Jika Aku telah mencintai dirinya, Aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar; menjadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat; menjadi tangannya yang dengan itu dia menyerang; menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Jika dia memohon kepada Diri-Ku, niscaya Aku mengabulkan doanya. Jika dia memohon perlindungan kepada Diri-Ku, pasti Aku akan melindungi dirinya.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda, “Allah SWT berfirman: Sungguh para wali-Ku adalah orang-orang yang bartakwa, siapapun mereka dan dimana pun mereka berada.” (HR Ahmad).

Semoga kita menjadi wali Allah SWT.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Update lain

Logo Cinta Quran Center

CintaQuran Center merupakan Pesantren Tahfizh Al-Quran yang terintegrasi dengan Program pendidikan kaderisasi untuk melahirkan Da’i yang siap menggemakan kecintaan Umat terhadap Al-Quran.

© Copyright CintaQuran®Center All Rights Reserved.