Kategori Update​

Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang –Imam Syafi’i

.
Kategori Update
Aktivitas

BENARKAN STOIKISME SELARAS DENGAN ISLAM ?

Sebagai wujud kecintaan Islam dan ummat Muhammad Mahasantri/wati calon Da’i Da’iah akan terus membahas hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan pada ummat, dan menjauhkan hal-hal yang mendatangkan

Aktivitas

REMAJA BERPRESTASI MINIM APRESIASI ?

Batsul Masail, diskusi keilmuan Mahasantri/wati ma’had Cinta Quran Center di bawah Bimbingan Asatidz/ah yang bertempat di masjid Al-Fatih pada Senin/06/Februari/2023 yang aktif dilakukan setiap 2