Search
Close this search box.

Syaikh Ishom: Mari bergabung di CintaQuran Center, Full Beasiswa untuk Calon Dai Daiyyah

syaikh-ishom

Assalâmu’alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuhu.

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam bagi Sayyid kita Rasulullah ﷺ, bagi keluarga, para sahabatnya dan siapa saja yang setia pada ajarannya.

Amma Ba’du.

Kami sekarang di sini berada di Ma’had Cinta Quran Center yang mempersiapkan para da’i, para penuntut ilmu dan ahli ilmu itu sendiri bagi umat kelak.

In sya Allah, Ma’had ini memberikan beasiswa penuh bagi siapa saja yang siap berada pada barisan terdepan, sebagai pengantar untuk membina umat dan mengajari mereka ilmu, dan menyeru mereka kepada Allah ‘Azza wa Jalla.

Maka kami menyeru Anda sekalian untuk bergabung, kami menyeru Anda sekalian untuk mengambil manfaat dari kesempatan beasiswa yang berkah ini, dari kalangan para (calon) da’i dan da’iyyah, semoga Allah memberkahi Anda sekalian, dan semoga Allah memberkahi para pendiri Ma’had yang diberkahi Allah ini.

Kami berharap semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada mereka, dan semoga kita berjumpa kelak dalam kebaikan (di Jannah).

Wassalâmu’alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuhu.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Update lain

Logo Cinta Quran Center

CintaQuran Center merupakan Pesantren Tahfizh Al-Quran yang terintegrasi dengan Program pendidikan kaderisasi untuk melahirkan Da’i yang siap menggemakan kecintaan Umat terhadap Al-Quran.

© Copyright CintaQuran®Center All Rights Reserved.